Luennot

Tarjoan luentoja aiheista:

 • Riippuvuuden ymmärtäminen. Miten riippuvuus syntyy, riippuvuuden vaikutukset ihmiseen ja miten riippuvuudesta toivutaan elämään mielekästä ja palkitsevaa elämää.
 • Retkahdusprosessin tunnistaminen ja retkahduksen ehkäiseminen.
 • Miten tehdään onnistuneita, pitkäkestoisia muutoksia.
 • Rohkeus muuttua: Miten vapautua addiktion vankilasta ja elää itsensä näköistä ja täyttymyksellistä elämää
 • Tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen

Lähtökohtani luennoilleni on, että ne innostavat, inspiroivat ja herättävät uusia ajatuksia. Elämänmuutoksen tulee olla palkitsevaa, tarjota elämään uusia mahdollisuuksia ja parhaimmillaan herättää kadoksissa olleet unelmat jälleen eloon.

Valmennukset ja koulutukset yrityksille, yhteisöille ja tiimeille:

 • Riippuvuus ja riippuvuudesta toipuminen
 • Puheeksiottaminen
 • Riippuvuuden ja hoidon tarpeen arvioiminen + hoitoprosessin ja asiakkaan edistymisen arvioiminen
 • 12 ydinkohtaa päihdehoidossa 
 • Miten jäsennät ja selkeytät asiakkaillesi tarjoamaa hoito-ohjelmaa lisäten asiakastyytyväisyyttä ja hoitotuloksia.
 • Retkahduksen ehkäiseminen
 • Pysyvien positiivisten elämänmuutosten tuottaminen

Lähtökohtani koulutuksiin ja valmennuksiin on aina työn kautta tulleen kokemuksellisuuden ja suorittamieni opintojen yhdistäminen. Tavoitteenani on, että koulutukset ja valmennukset innostavat/inspiroivat ja antavat uusia työvälineitä oman työn kehittämiseen.

Päihderiippuvuus ilmenee yleensä työpaikoilla muun muassa

 • Lisääntyneinä poissaoloina ja tekemättöminä töinä
 • Hengitys haiskahtaa alkoholilta
 • Poissaolevuus ja vain välttämättömien työtehtävien tekeminen
 • Työssä tapahtuvat virheet lisääntyvät
 • Palkkapäivän ja vapaiden jälkeiset poissaolot
 • Työstään innostunut innovatiivinen ja luova kaveri muuttuu välinpitämättömäksi ja ärtyisäksi
 • Toistuva palkkaennakon pyytäminen
 • Työilmapiiri kiristyy koska muut kantavat vastuun tekemättömistä töistä

Päihderiippuvainen ei ole huono ihminen tai työntekijä. Riippuvuus vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti kadottaen muun muassa kyvyn kontrolloida juomistaan ja käyttäytymistään. Kyky pysyä tehdyissä päätöksissä, aikatauluissa ja sopimuksissa katoaa.

Ihminen on pohjimmiltaan tunnollinen ja osaava alansa ammattilainen, mutta riippuvuus on ottanut hänestä otteen.

Tarjoan luentoja päihderiippuvuudesta, puheeksiotosta sekä hoitoonohjauksesta. Annan myös konsultaatioapua puheeksiottoon ja hoitoonohjaukseen.

Ota rohkeasti yhteyttä juha@juhalantz.com / 040 839 8390 ja keskustellaan, miten voin olla avuksi.

Palautteita

Omimmillaan Juha on kouluttamassa ja mitä monipäisempi yleisö on niin sitä enemmän Juha innostuu ja syttyy liekkiin. Siinä todellinen ammattilainen kouluttamaan muutoksesta, päihdeasioista, addiktioista ja tsemppaamaan vaikkapa passiivisempaakin yleisöä.”

 Christa Ahonen, Sairaanhoitaja. Nyt järjestötyössä päihdetyön suunnittelijana.

”Juha on innostava ja koskettava puhuja, joka laittaa rohkeasti itsensä peliin. Juha puhuu vaikeistakin asioista otteella, johon on helppo tarttua ja samaistua. Hänen luentonsa kokoavat yhteen ihmisiä hyvin erilaisilla taustoilla. Vankan ammattitaidon ja asiantuntemuksen lisäksi Juhassa yhdistyy lämminhenkinen ja välittävä persoona.”

Sanna Runsala, Riippuvuusasiantuntija

Juha on karismaattinen riippuvuussairauksien parhaimmistoon kuuluva kouluttaja ja asiantuntija. Juhan luennoista on Päijät-Hämeen Myllyhoitoklinikan asiakkaat saaneet tietoa ja apua päihderiippuvuudesta sekä siitä toipumisesta. Juhan luennot ovat auttaneet asiakkaita myös erilaisten elämänhallinnan ongelmien kanssa, sekä tavoitteiden asettelussa ja niihin pääsemisessä. Juhan luentoja on helppo seurata ja ymmärtää, hänellä on inhimillinen ja empaattinen kyky suhtautua kuulijoihinsa.

Minna Ekholm, Vastaava päihdeterapeutti, Päijät- Hämeen Myllyhoitoklinikka